Proč být citlivkou je velká výhoda 🦋

Vysoce citliví lidé, často označováni jako HSPs (Highly Sensitive Persons) jsou jedinečnou a důležitou skupinou jedinců, kteří mají zvýšenou citlivost na vnější podněty a dojmy. Mají jemněji vyladěný nervový systém. Současně jim chybí přirozený ochranný mechanismus nervového systému, který má většina populace. Díky tomu tito lidé mají tendenci vnímat svět intenzivněji a hlouběji než ostatní lidé, což přináší jak výhody, tak i výzvy do každodenního života, kdy velmi často dochází k přehlcení vnějšími podněty z okolního prostředí.

Odborníci zjistili, že vysoká citlivost je vrozená a také dědičná. Často je zaměňována s přecitlivělostí, která se získává v průběhu života v důsledků traumatických zážitků spojenými s tělesným nebo emocionálním strádáním.

Odhaduje se, že vysoce citlivý lidé tvoří až 20% z celkové populace, což není malé číslo.

V současné době není vysoká citlivost oficiální diagnózou, ale povědomí o této dispozici se neustále zvyšuje a pracuje s ní stále více psychologů i psychiatrů. Proto věřím, že v průběhu času se i toto změní.

 

Co to znamená být vysoce citlivým?

Být vysoce citlivým není choroba ani nedostatek. Je to spíše charakteristika osobnosti, která odráží, jakým způsobem náš mozek a nervový systém reagují na různé podněty. Zde jsou některé klíčové rysy vysoce citlivých lidí:

1. Silnější vnímání

Vysoce citliví lidé mají tendenci vnímat jemné detaily, které ostatní mohou přehlédnout. Jsou to ti, kteří si všimnou těch nejmenších detailů ve svém okolí - vůně květin ve vzduchu, zvuku šustění listů ve větru, barev ve svém okolí, vzoru koberce v místnosti, včely za oknem, změny nálady u lidí, lehce přehlédnutelných souvislostí, řeči těla lidí i zvířat

2. Únava a úzkosti

Vnímání detailů je velmi náročné pro nervový systém, proto velmi často jsou tito lidé hodně unavení, potřebují déle spát a trpí depresi a úzkostmi. Zejména v případech, kdy o své citlivosti neví.

3. Vysoká míra empatie

Empatie je jedním z klíčových rysů vysoce citlivých jedinců. Mají schopnost vcítit se do pocitů a potřeb druhých lidí (i zvířat), což je dělá vynikajícími posluchači a podporovateli.

4. Citlivost na stres

Vysoce citliví lidé mohou reagovat silněji na stresové situace. Díky absenci ochranného mechanismu nervového systému jejich reakce mohou být mnohem úzkostlivější. I díky tomu mají větší náchylnost trpět depresemi a úzkostmi.

5. Závislosti

Nevědomost o vlastní citlivosti a jejímu neporozumění (i z okolí) mohou vysoce citlivý lidé řešit alkoholem, drogami, sexem nebo jídlem, aby měli pocit, že jsou normální, jako ostatní lidé a zároveň tak snížili tlak, který cítí.

6. Kreativita a hluboké myšlení

Díky své schopnosti vnímat svět kolem sebe v nejmenších detailech a empatii jsou vysoce citliví jedinci často kreativní, hlouběji uvažující v širších souvislostech. Mají vysoce rozvinuté kreativní myšlení a proto jsou schopni nalézat nové perspektivy, možnosti nebo řešení problémů.

 

Jak poznáš vysoce citlivého člověka?

Pokud se ptáš, zda jsi ty nebo někdo ve tvém okolí vysoce citlivý, můžeš si všimnout několika typických znaků:

 • Často vyhledávají klidné a tiché prostředí (milují ticho).
 • Jsou často unavení a úzkostlivý (špatně snášejí stres).
 • Často trpí závislostmi.
 • Jsou to převážně introverti.
 • Špatně se vyrovnávají se změnami.
 • Mají sklon být citlivější vůči bolesti.
 • Jsou citliví na jasné světlo, hlučné prostředí a ostré vůně.
 • Mají tendenci se vyhýbat konfliktům a stresovým situacím.
 • Jsou velmi vnímaví ke svému okolí (vnímají nálady ostatních lidí).
 • Velmi se dojímají uměním, příběhy, zvířaty a přírodou.
 • Často mají intenzivní sny, bohatou vnitřní představivost a jsou velmi kreativní.
 • Velký hlad v nich vyvolává silnou reakci, která narušuje jejich soustředění nebo náladu (něco pro zasmání – mají to i ženy).

 

Jde lépe porozumět vysoce citlivým lidem?

Porozumění a nesouzení je jeden z důležitých kroků, které vysoce citlivý lidé velmi ocení. Tady je pár tipů:

1. Poslouchej a respektuj jejich potřeby i citlivost samotnou

Nejlepší způsob, jak podpořit vysoce citlivé lidi, je naslouchat jim a respektovat jejich potřeby. Pokud potřebují čas na odpočinek nebo prostor pro sebe, respektuj to a dopřej jim to.

2. Buď empatická

Projev jim svou empatii a pochopení. Buď trpělivá, když se cítí přetížení nebo emocionálně zranitelní.

3. Nabídni podporu

Pokud máš vysoce citelného přítele, partnera nebo kolegu, nabídni jim podporu a povzbuzení. Může to být prostřednictvím povídání, sdílení zážitků nebo nabízení pomoci.

4. Uč se od nich

Vysoce citliví lidé mají mnoho cenných vlastností, které můžeme všichni obdivovat. Učením se od nich může zlepšit tvou schopnost vnímat svět kolem sebe s větším porozuměním a empatií.

 

Vysoce citliví lidé jsou důležitou součástí naší společnosti, a jejich jedinečné pohledy a schopnosti přinášejí mnoho hodnot. S respektem, empatií a porozuměním můžeš vytvořit prostředí, kde se tito jedinci mohou rozvíjet a plně využít své potenciály.

 

Patřím do skupiny vysoce citlivých lidí. Přišla jsem na to relativně nedávno a musím říct, že to byla pro obrovská úleva. Pochopila jsem hodně věcí, které se mi v životě děli a kterým jsem nerozuměla a přišla jsem si divná. Prošla jsem si i závislostí na drogách, které jsem využívala k tomu, abych alespoň trochu unikla od bolesti, ztracenosti a zmatenosti, které jsem cítila uvnitř sebe i od svého okolí.

Nyní vnímám citlivost, jako dar. Dar tvořit, naslouchat, pomáhat a snít velké sny. Teď je to požehnání, ale v době nevědomosti, to bylo utrpení. Myslela jsem si, že jsem špatně, nějaká rozbitá, a toužila jsem být, jako ostatní … „normální“. Mít normální vztahy i pocity a necítit se tak ztracená a nepochopená.

Myslím, že i díky citlivosti jsem se dostala k tvorbě a podnikání. Taková vlna kreativity, která se u mě objevila je pro mě vykoupením z utrpení, kterým jsem prošla ♥

Píšu tento článek s nadějí, že ti pomůže najít odpovědi. A možná přibude i pár vysoce citlivých kolegyň nebo kolegů 😊

 

Pro inspiraci tu dám odkaz na Institut pro vysokou citlivost. Je tam i test, který si můžeš udělat.

https://institut-pro-vysokou-citlivost.cz/

 

A doporučuji knihu Průvodce pro vysoce citlivé lidi od Judith Orloff, kde jsem našla odpovědi na své otázky i já.

Zpět do obchodu