Moje mantra

 

"DESIGN IS MY HEALING"®

 

Když poznáš své talenty, je důležité je rozvíjet a podporovat. Já ty své objevila na vlastní cestě za štěstím. Svou velkou sílu jsem objevila v kreativitě, kterou žiji, se kterou pracuji, a díky které překračuji své limity a dovoluji si žít samu sebe. Má kreativita se projevuje velkým citem pro detail, estetiku a ladění těchto detailů do dokonalosti.

Mým záměrem je tvořit smysluplnou dekoraci, která vnáší do prostoru balanc, nadčasovost, příběh, řád a harmonii, a osobité doplňky, které rozjasní koktejl barev a emocí uvnitř nás, které se někdy snažíme, tak moc skrývat.

Vnímám řád, jako rytmus zvyklostí, které prožíváme ve své každodennosti, a které v nás vyvolávají jistotu, předvídatelnost, smysl a určitý pocit bezpečí (který potřebuje cítit každý z nás). Součástí řádu jsou i pravidla harmonie, které si sami vytváříme, aniž bychom si jich byli vědomi.

Má tvorba mi prochází rukami, hlavou, srdcem i očima. Kromě designovek jsem objevila velkou vášeň v grafickém designu, kde cítím obrovskou tvůrčí svobodu. Další prostor pro naslouchání a možnost posouvat své hranice kreativity. Tvořím ve flow intuice, kdy mi pod rukami vznikají osvěžující koláže s autorskou grafikou.

 

Design tells stories ... about us!

 

Tvořím pro ženy, které si jsou vědomy své hodnoty, jsou nekonvenční a nejdou s davem. Mají vlastní názor, nebojí se riskovat a mají kuráž. Jsou sebevědomé, rozhodné a milují neobyčejnost. Umí být laskavé nejen k sobě, ale i k ostatním ... žijí sebe a dovolují si prožívat všechny emoce.

Netvořím pro ženy, které našly své místo v průměrnosti a lacinosti. A ztotožnily se s názorem, že si nezaslouží jen to nejlepší.

 

Jsem designérkou vlastního příběhu. Jsem bojovnice, rebelka, víla, čarodějka a tvůrkyně. Jsem žena, která žije za hranicemi všednosti, průměrnosti, pravidel a přesvědčení. Našla jsem velký smysl v tom dělat věci JINAK ... vědomě experimentovat, riskovat, naslouchat intuici.

Čekám od života víc, tak si tvořím svou vlastní cestu. Neakceptuji zkušenosti druhých a zpochybňuji své vlastní.

Díky tvorbě se učím, léčím, zkouším, měním se a rostu.  Vzdát to můžu zítra =)

Toužím inspirovat další, že nic není nemožné a vše, co si přejeme, se může stát realitou ... a to máme ve svých rukou jen MY SAMI.

 

Healing - logo(1) 

"Cesta k designu začíná porozuměním ... sobě".

∴ H L A V N Ě  L A D N Ě ∴ E L E G A N T N Ě  A  S M Y S L U P L N Ě

 

Zpět do obchodu